SL 01

     

       

8,500
จำนวน:

 • Time Recorder-2 (1).jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-210 แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 100 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรือออกก่อนเวลาได้ ...
  5,900

 • Time Recorder-2 22.jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-210 P แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 100 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรือออกก่อนเวลาได...
  5,900

 • Time Recorder-1 (1).jpg
  -. นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-960 แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 150 คนผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรืออ...
  6,290

 • Time Recorder-1 222.jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-960 P แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 150 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรือออกก่อนเวลาไ...
  6,290

 • Time Recorder-3 22.jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-990 แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 200 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรือออกก่อนเวลาได้ ...
  6,500

 • Time Recorder-3.jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-990 P แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 200 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมา...
  6,500

 • ALP-6150MA.jpg
  ยี่ห้อ : A-time รุ่น : ALP-6150แถมฟรี บัตรตอก 300 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน 1. เครื่องบันทึกเวลากลไกการทำงานขนาดกะทัดรัดเพียบพรอมไปดวยการทำงาน เต็มรูปแบบ 2. กลไกการทำงานที่ค...
  14,900
Visitors: 42,930