ผ้าหมึกนาฬิกาตอกบัตร

   ค้าสามารถสอบถามได้ว่า เครื่อง ท่าน ใช้ผ้าหมึก รุ่นไหน ได้บ้าง 

อาจช่วยให้ท่านประหยัด ค่าใช้จ่ายได้   สินค้า ของเรา ฟรีค่าจัดส่ง

 

ผ้าหมึก SL-Time

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น S-210 , S-960 ,S- 990 ,S- 970 

ราคา   450  บาท

 

ผ้าหมึก VERTEX 

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น 200B/TR - OneD/TR-512

ราคา   850  บาท  เหลือ 749  บาท


ผ้าหมึก VERTEX   VT -710,810

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น VERTEX   VT -710,810

 ราคา  599  บาท  เหลือ  535 บาท


ผ้าหมึก TIME TECH

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น KL-6600 / KL-7700 / KL-5500

 ราคา  599  บาท  เหลือ  535 บาท


 ผ้าหมึก QR - 52

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น QR - 52 A/S

ราคา  749   บาท  เหลือ  642 บาท


  ผ้าหมึก TIME  POWER

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น TIME  POWER

ราคา   749   บาท  เหลือ  642 บาท


 

ผ้าหมึก MAX ER - IR100E / 1500

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น MAX ER-1100 / ER-1500 

ราคา   856   บาท  เหลือ  749 บาท 


ผ้าหมึก MAX ER - IR101 

 ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น MAX ER-10s/20s/210s/320s/PC.210s 

 ราคา  850   บาท  เหลือ  749 บาท 


ผ้าหมึก MAX ER - IR103E / 1600

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น MAX ER-1600 

ราคา  850    บาท  เหลือ  749 บาท  


 ผ้าหมึก COPER

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร รุ่น COPER

ราคา  950   บาท  เหลือ  749 บาท 

 

ผ้าหมึก AP10  

ใช้กับเครื่องนาฬิกาตอกบัตร SEIKO 350   เครื่องสแตมป์บัตร AP-180

 ราคา 428  บาท


 

                                                       

 

 

 

Visitors: 41,920