บัตรตอก แผงเสียบบัตร

บัตรตอก  VERTEX ใช่กับเครื่อง VEREX,Timetech,JM,UST,

ราคา  115  บาท

 

บัตรตอก  Time Record ใช่กับเครื่อง VEREX,Timetech,JM,UST,Olympia

ราคา  107  บาท

 

บัตรตอก  MAX

ราคา  170  บาท

 

แผงเสียบบัตร 50 ช่อง

ราคา  535  บาท

Visitors: 41,919