SL-Time S-960

-.                          
นาฬิกาตอกบัตร  SL-Time
รุ่น  S-960 
 
แถมฟรี  บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน

รองรับพนักงาน  150  คน

ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรือออกก่อนเวลาได้ 24ครั้ง / วัน

แสดงผลเวลาหน้าจอเป็นเลขขนาดใหญ่ ( Big Digital LCD Backlight )

มีเสียงดนตรีในตัว  ( Tone Melody )
อุปกรณ์ภายนอก เช่น กริ่ง กระดิ่ง ไซเรน ( อุปกรณ์ใช้กับไฟฟ้า 220 Volts เท่านั้น )
ผ่าการทดสอบการพิมพ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 50,000 ครั้ง
สามารถตั้งโปรแกรมเลือกระบบเวลาเป็นแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
ระบบการพิมพ์ชนิดดึงและคืนบัตรอัตโนมัติ ( Auto Load )
หัวพิมพ์ชนิดหัวเข็มของ EPSON
สามารถให้เสียงดนตรีและสัญญาณกริ่งดังพร้อมกันได้ 24 ครั้ง / วัน
อ่านเวลาการพิมพ์ได้อย่างชัดเจนด้วยระบบการพิมพ์แบบ DOT MATRIX 
พิมพ์เร็ว แข็งแรง ทนทาน ตั้งพิมพ์สูง - ต่ำ ซ้าย - ขวาได้
ตอกบัตรได้ 6 ช่องตั้งช่องเลื่อนเข้า- ออกอัตโนมัติได้ 24 ครั้ง/วัน และกดเลื่อนช่องด้วยมือได้
                                                                    แบตเตอรี่สำรองชนิด NI - CD ป้องกันข้อมูลหน่วยความจำสูญหายกรณีไฟฟ้าดับ
                                                                    มีหน่วยความจำสำรองข้อมูล 3 ปี
                                                                    มีแบตเตอรี่สำรองข้อมูลกรณีไฟฟ้าดับได้ 48 ซ.ม. ( 2วัน )
                                                                    ตรวจสอบบัตตอกได้ 
                                                                    กรณีทำงานเลิกหลังเที่ยงคืนสามารถตอกบัตรในบรรทัดเดียวกันได้
                                                                    เปลี่ยนวันที่ โดยอัตโนมัติตามปฏิทินของปีนั้น ๆ ( ปฏิทิน 100 ปี )
                                                                    พิเศษกรณีเครื่องมีปัญหาหรือส่งซ่อมจะมีเครื่องสำรองให้ใช้งานก่อน
                                                                    สินค้าส่งซ่อมไม่เกิน 7 วันจะได้รับสินค้าคืน
                                                                    ทนทาน  แข็งแรง  เที่ยงตรง
 
6,290
จำนวน:
Visitors: 42,930